Câu hỏi thường gặp

Picture Perfect

Câu hỏi thường găp

Sản phẩm được giao về địa chỉ của tôi hay trường học?

Hàng đặt online sẽ được giao tới và phân phát tại trường học. Nếu phụ huynh có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ với Picture Perfect tại info@pictureperfect.vn

Nhà trường và Picture Perfect sẽ cùng phối hợp để sắp xếp một buổi chụp lại. Thông tin chi tiết sẽ được nhà trường thông báo với phụ huynh có con em vắng mặt vào ngày chụp.

Có, chúng tôi vẫn nhận order các gói qua điện thoại hoặc email. Vui lòng kiểm tra thông tin liên hệ của chúng tôi trên trang chủ.

Picture Perfect làm việc trực tiếp với nhà trường để đảm bảo học sinh lỡ buổi chụp Picture Day có thể đăng ký chụp lại. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email (thông tin liên hệ của chúng tôi có trên trang chủ).

Bạn vui lòng liên hệ với Picture Perfect qua điện thoại hoặc email để chúng tôi có thể sắp xếp giao lại đúng hình cho bạn. Bạn có thể gửi trả hình sai cho văn phòng trường để nhà trường có thể xử lý giữ hoặc giao lại đúng khách hàng.

Bạn vui lòng liên hệ với Picture Perfect qua điện thoại hoặc email để chúng tôi có thể giải quyết.

Càng đông càng vui mà! Tuy nhiên, quyết định này tùy thuộc vào ban giám hiệu nhà trường, nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn hỏi trước.

Kho ảnh của Picture Perfect vô cùng lớn vì chúng tôi chụp hàng ngàn tấm. Nhưng bạn yên tâm, chúng tôi là chuyên gia trong việc lựa chọn những tấm ảnh hoàn hảo nhất. Đội ngũ sản xuất của chúng tôi sẽ lựa tấm ảnh bé cười đẹp nhất, mắt nhìn có hồn nhất từ tất cả những tấm ảnh đã chụp. Chúng tôi làm vậy để đảm bảo kịp hạn gửi ảnh. Nếu bạn không hài lòng với tấm ảnh thành quả, bạn có thể yêu cầu chụp lại cùng ngày với các bé lỡ lịch chụp Picture Day. Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian học của các bé cũng như lịch của nhà trường, phụ huynh nên cân nhắc chụp lại là phương án giải quyết cuối cùng.

Đặt lịch chụp