Hình Nhân Viên
Nhà Trường

Khắc họa tinh thần tập thể với Picture Perfect.

Đặt hẹn

Hình Chụp Nhân Viên Chuyên Nghiệp

Picture Perfect khắc họa tình yêu và sự tận tâm dành cho học sinh  của nhân viên nhà trường qua các bức hình. Những bức ảnh này có thể được sử dụng cho trang web, hồ sơ trường học, hay cho mục đích quảng bá. Nhà trường có thể lựa chọn chụp hình chân dung riêng hoặc hình tập thể nhân viên.

“Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt.”

–  William A. Ward

Quy Trình Hoạt Động

Nhân viên được chụp hình tại trường hoặc nhà trẻ. Trường học có thể quyết định địa điểm chụp (thư viện, lớp học, ngoài trời, v.v..) hoặc sử dụng phông nền tiêu chuẩn của chúng tôi.

Nhà trường sẽ nhận được mật mã để truy cập toàn bộ hình hoàn thiện. Hình được chọn sẽ được gửi tới nhà trường dưới dạng kỹ thuật số hoàn toàn miễn phí.

Mật mã truy cập cũng có thể được sử dụng để đặt ảnh in online.

Lưu ý quan trọng:

  • Hình chân dung nhân viên được chụp cùng ngày với hình chân dung học sinh.
  • Hình tập thể nhân viên được chụp cùng ngày với Hình tập thể lớp Staff.
  • Nếu nhà trường có thêm yêu cầu đặc biệt, vui lòng chia sẻ với nhân viên Quản lý Dự án Picture Perfect.

Đặt lịch chụp